Hotelova akademia Nitra
Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

PREDMET INFORMATIKA:
PREDMETY GASTRONOMICKÝ A HOTELOVÝ MANAŽMENT:
PREDMET ÚČTOVNÍCTVO:
PREDMET PRÁVO:
PREDMET EKONOMIKA:
VZDELÁVANIE VŠEOBECNE: