Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školský rok 2021/2022:

Školské vyučovanie:

Školský rok sa začína 1.9.2021 a končí 31.8.2022.
Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2.9.2021 (štvrtok) slávnostným otvorením, pre prvákov o 9:00 v jedálni a končí 31.1.2022 (pondelok).
Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1.2.2022 (utorok) a končí sa 30.6.2022 (štvrtok).

Školské prázdniny a voľné dni:

Jesenné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 28.10.2021 a končia v piatok 29.10.2021, vyučovanie sa začína v utorok 2.11.2021.
Vianočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 23.12.2021 a končia sa v piatok 7.1.2022, vyučovanie sa začína v pondelok 10.1.2022.
Polročné prázdniny sú v piatok 4.2.2022. Vyučovanie pokračuje v pondelok 7.2.2022.
Jarné prázdniny trvajú týždeň, ich termín na území Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského kraja je od pondelka 28.2. do 4.3.2022. Vyučovanie pokračuje v pondelok 7.3.2022.
Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 14.4.2022 a končia sa v utorok 19.4.2022, vyučovanie sa začína v stredu 20.4.2022.
Letné prázdniny sa začínajú v piatok 1.7.2022 a končia sa v piatok 2.9.2022. Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 5.9.2022

Prijímacie pohovory:
sa uskutočnia v dvoch termínoch v máji 2022

Maturitné skúšky:

Mimoriadne skúšobné obdobie za školský rok 2020/2021:
- opravný termín písomných maturít (EČ MS a PF IČ MS)
bol v piatok 3. - 8.9.2021.

Riadne skúšobné obdobie za školský rok 2021/2022
externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomná forma internej časti (PF IČ MS):
- slovenský jazyk a literatúra - 15.3.2022 (utorok)
- anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky jazyk - 16.3.2022
- matematika - 17.3.2022
Náhradný termín EČ MS a PF IČ MS je v utorok 5. - 8.4.2022
Praktická časť odbornej zložky (PČ OZ MS) - podujatia
sa uskutočnia v mesiacoch marec a apríl 2022.
Akademický týždeň je od pondelka 16. - 20.5.2022
Ústna forma internej časti (ÚF IČ MS) je od pondelka 23. - 27.5.2022
Opravný termín PF IČ MS pre školský rok 2021/2022 bude v pondelok 5. – 8.9.2022

Klasifikačné porady:

za prvý polrok: 27.1.2022 (štvrtok)
za druhý polrok: pre maturitné ročníky 10.5.2022 (utorok)
pre druhý až štvrtý ročník HA: 15.6.2022 (streda)
pre prvý ročník HA: 27.6.2022 (pondelok)

Nástup žiakov na odborný výcvik bude od piatku 17. - 30.6.2022,
vyučovanie v druhom až štvrtom ročníku sa končí 16.6.2022 (štvrtok).

Vydávanie vysvedčení:

Vysvedčenie za prvý polrok sa nevydáva,
žiakom sa 31.1.2022 (pondelok) vydajú výpisy z katalógu.
Okrem maturantov sa za druhý polrok vydáva vysvedčenie
všetkým ročníkom 30.6.2022 (štvrtok).