Hotelova akademia Nitra
Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Možnosť využitia voľného času je každoročne zabezpečená činnosťou rôznych krúžkov. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu.

folklórny krúžok Venček 2015 Venček 2017

V školskom roku 2017/2018 boli schválené pre žiakov krúžky s týmto zameraním:

ďalšie vzdelávanie:
 • Mladý manažér - 5. ročník (Ing. Mária Červeňanská)
 • Zaujímavosti a trendy v SOČ (Ing. Zdenka Hamadová)
 • Internetový krúžok (Ing. Mikovčík Martin)
 • Matematicko-fyzikálny krúžok (PaedDr. Michal Kriško, PhD.)
 • Matematický pomocník (Mgr. Zuzana Mrkvicová)
 • Zaujímavá informatika (Ing. Erika Pixiades)
 • L'italiano (Mgr. Juliana Fintová)
príprava na maturitu:
 • Hravá maturita (Mgr. Alena Moravcová)
 • Maturujem z účtovníctva (Ing. Barbara Ligačová)
 • Maturita bez stresu (Mgr. Erika Salayová)
 • Programovanie pre maturantov (Mgr. Eva Lukácsová)
 • SJL pre maturantov (Mgr. Marína Babjaková, PhD.)
voľnočasové zameranie:
 • Cykloturistika (Ing. Anton Ľahučký)
 • Fotografický krúžok (Mgr. Michal Bilic)
 • Hudobný krúžok - gitara, klavír pre začiatočníkov (PaedDr. Michal Kriško, PhD.)
 • Kondičná príprava pre všetkých (Mgr. Michal Tóth)
 • Mažoretky (Mária Schoberová, Alžbeta Martišková)
 • Moderná gastronómia (Mgr. Anna Pivarčiová)
 • Plávanie, stolný tenis, športové hry (Mgr. Mária Hečková)
 • Tenisový krúžok (RNDr. Miroslav Galvánek)
 • Stolnotenisový krúžok pre 1. a 4. ročník (RNDr. Miroslav Galvánek)
 • Školský časopis S3GA (PhDr. Jana Šimková, PaedDr. Ivan Rajtár)
 • Tanečný pre 1. ročník a kvintu (Ing. Tomáš Surovec, Mgr. Juraj Ilečko)
 • Terapia umením (Mgr. Katarína Kuková PhD.)
 • Športové hry (Mgr. Eva Stümpelová)