Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Možnosť využitia voľného času je každoročne zabezpečená činnosťou rôznych krúžkov. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu.

folklórny krúžok Venček 2015 Venček 2017

V školskom roku 2020/2021 boli schválené pre žiakov krúžky s týmto zameraním:

ďalšie vzdelávanie:
 • Manažérska komunikácia - pre V. ročník (Ing. Mária Červeňanská)
 • Zaujímavosti a trendy v SOČ (Ing. Zdenka Hamadová)
 • Internetový krúžok (Ing. Martin Mikovčík)
 • Zaujímavá informatika (Mgr. Erika Pixiades)
 • Zaujímavá ekonomika - pre II. roč. (Ing. Barbara Ligačová)
 • Hovoríme po rusky (PaedDr. Zita Šubová)
príprava na maturitu:
 • Príprava na maturitu zo SJ (Mgr. Marína Babjaková, PhD.)
 • Maturita hrou (Mgr. Alena Moravcová)
 • Maturita bez stresu (Mgr. Erika Salayová)
 • Ekonomika III. roč. (Ing. Janka Kalincová)
voľnočasové zameranie:
 • Tanečný - pre I. roč. a kvintu (Ing. Tomáš Surovec, Mgr. Juraj Ilečko)
 • Cykloturistika (Ing. Anton Ľahučký)
 • Hudobný krúžok - školská kapela (Mgr. Michal Bilic, PhD.)
 • Časopis Nová vlna (Mgr. Michal Bilic, PhD.)
 • Mažoretky (Mgr. Mária Schoberová)
 • Plávanie (Mgr. Mária Hečková)
 • Power joga (Mgr. Anna Báreková)
 • Športové hry (Mgr. Eva Stümpelová)