Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Rozvíjanie spolupráce s partnerskými školami prispieva k sledovaniu najnovších trendov cestovného ruchu v zahraničí. Škola udržuje dobré vzťahy s mnohými asociáciami, zväzmi, spoločnosťami, inštitúciami a ďalšími subjektmi, ktoré dopomáhajú k vykonávaniu kvalifikovanej odbornej praxe žiakov.

Patrí sem:
 • Business hotel Astrum Laus**** Levice (spolupráca pri organizovaní gastronomických súťaží),
 • Slovenská barmanská asociácia,
 • Asociácia someliérov SR,
 • Slovensko-švajčiarsky inštitút pre ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu,
 • Slovenský zväz kuchárov a cukrárov,
 • Zväz hotelov a reštaurácií SR,
 • Zväz výrobcov vína,
 • Slovensko-francúzska spoločnosť JHOLE s r.o. Brezno,
 • Ugostiteljsko - turistická škola, Osijek, Chorvátsko,
 • Stredná odborná škola Krúdy Gyula Szakkózépiskola Siófok, Maďarsko,
 • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela (EF UBM) v Banskej Bystrici - katedra cestovného ruchu a spoločenského stravovania,
 • Spoločnosť Tecoma Travel, s.r.o.,
 • Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave,
 • Spojená škola v Bazeilles, v partnerskom regióne v Champagne - Ardenne.