Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

December 2019 - zbierka pre útulok v Nitre

V utorok 17.12.2019 organizovala naša škola zbierku pre Psi útulok v Nitre a Dobročinný bazár oblečenia, kde sa nám podarilo vyzbierať 247€ a mnoho krmív pre psíkov a mačičky.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli, či už finančne, alebo v podobe granuliek, konzerv, hračiek. Oblečenie, ktoré sa nepredalo, sme v piatok 20.12.2019 darovali Centru pre deti a rodiny v Nitre. Privítala nás pani riaditeľka, ktorá k nám inšpiratívne prehovorila, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Tešíme sa, že sme mali možnosť takto pomôcť aj iným a uvedomili sme si, akí sme šťastní a bohatí.