Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

ZBIERKA PRE MICHELU

Riaditeľ Spojenej školy Mgr. Jaroslav Maček odovzdal dňa 21. septembra 2015 pani Kevélyovej – Miškinej mamičke, sumu 2 100 €. Michaela Kevélyová je žiačka V.C triedy Hotelovej akadémie. Peniaze sú výsledkom finančnej zbierky, ktorá je určená na jej liečbu.

Ďakujeme všetkým žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom Spojenej školy, ktorí prispeli na dobrú vec.