Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Výročie HA - streda 16.10.2019

Na oslave 25. výročia založenia Hotelovej akadémie sme si spomenuli na pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ktorí sa svojou cieľavedomou prácou pričinili o vznik a dlhoročné fungovanie školy. Teraší aj bývalí žiaci pod vedením Mgr. Salayovej pripravili program a vystúpila aj prvá školská kapela, ktorá s úspechom prezentovala vlastnú pesničku. Vystúpili tiež školské mažoretky a žiaci s tanečným predstavením.