Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Výročie HA - štvrtok 6.11.2014

Na oslave 20. výročia založenia Hotelovej akadémie boli ocenení pamätnou plaketou viacerí pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí sa svojou cieľavedomou prácou pričinili o vznik a dlhoročné fungovanie školy. Pozvanie prijali aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorí spolu s riaditeľom školy Jaroslavom Mačekom zaspomínali vo svojom príhovore na začiatky Hotelovej akadémie. Žiaci pod vedením Mgr. Salayovej pripravili program v podobe recitovania a spievania. Vystúpili tiež školské mažoretky, žiaci s predstavením spoločenských tancov, folklórny súbor a žiak osemročného ŠG.