Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Recepcia na tému: Zdravá výživa - utorok 8.10.2019

V bare Spojenej školy sa uskutočnila recepcia, ktorej sa zúčastnili pozvaní hostia a vybraní žiaci Spojenej školy. Po úvodnom privítaní pánom riaditeľom Mgr. Jaroslavom Mačekom prítomných oboznámila PaedDr. Jozefína Bullová s recepciou ako formou spoločenského stretnutia a stravovania. Ing. Zdenka Hamadová odprezentovala odbornú prednášku, ktorá bola zameraná na racionálne formy stravovania i pitného režimu. Hostia mali možnosť ochutnať zdravé jedlá a nápoje ako napr. humus, quinou, lososa, bryndzové kanapky, makovú tortu, mrkvový koláč či jahodový koktail.