Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Prednáška o hodnotení zariadení v hotelierstve - piatok 18.12.2015

Redaktorka časopisu Trend Jarmila Horváthová hovorila o skúsenostiach z praxe o posudzovaní najmä gastronomických zariadení. Profesionálne sa v redakcií Trendu a Profitu venuje témam cestovania, turizmu, jedlu a vínu. Ročne sa zúčastňuje hodnotenia viac ako 200 prevádzok na Slovensku. Široká téma zaujala aj študentov IV.C a V.A.