Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Otvorenie šk. roka 2015/2016 - utorok 2.9.2015

Riaditeľ školy a zástupkyňa pre Hotelovú akadémiu v príhovore privítali profesorov aj žiakov, predstavili nových pedagógov v novom školskom roku a zhodnotili výsledky uplynulého školského roka. Oboznámili žiakov s organizáciou školského roka, fungovaním praxí v jednotlivých ročníkoch aj so zmenami vyplývajúcimi z rekonštrukčných prác na časti budovy školy. Prváci boli zadelení do tried.