Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Otvorenie šk. roka 2020/2021 - streda 2.9.2020

Riaditeľ školy a zástupkyne privítali profesorov a žiakov I. ročníka Hotelovej akadémie o 9:00 v spoločenskej hale. Pre ostatné ročníky bolo slávnostné otvorenie šk. roka prostredníctvom školského rozhlasu. Žiaci sa oboznámili s organizáciou šk. roka a boli zadelení do jednotlivých tried. Od polovice marca 2020 boli školy v SR kvôli prvej vlne pandémii ochorenia Covid-19 zatvorené. Povinnou pomôckou je dlhodobo pre každého rúško.