Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Prípravný kurz pre žiakov Spojenej školy prijatých do I. ročníka

Prípravný kurz z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk (ANJ/NEJ) a matematika pre prijatých žiakov do I. ročníka sa uskutoční v termíne od 20. do 24.8.2018 v počte 30 vyučovacích hodín (6 hodín denne).

Prípravný kurz pre prijatých žiakov do I. ročníka stojí 15 € (5 dní kurzu, vrátane obeda). Ak bude žiak ubytovaný na školskom internáte (ŠI), výška poplatku za kurz je 25 € (5 dní kurzu, ubytovanie, raňajky, obed, večera).

V prípade záujmu je potrebné najneskôr do 30. júna 2018 na sekretariáte riaditeľa školy (prízemie, číslo dverí 29) v pracovných dňoch v čase od 8:00 - 15:00 hod. uhradiť sumu kurzu, uviesť meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia, organizačnú zložku, na ktorú je prijatý (SPŠP, HA, ŠG) a cudzí jazyk (ANJ/NEJ), ktorý sa na škole bude učiť ako 1. cudzí jazyk.

Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko mimo okresu Nitra, môžu uhradiť uvedenú sumu aj v prvý deň konania prípravného kurzu, avšak do 30. júna 2018 musia elektronicky (skola@spsnr.edu.sk) alebo na telefónnom čísle 037/6533885 potvrdiť svoju účasť (resp. požiadať o ubytovanie). Ubytovať sa je môžné už od pondelka rána 20.8.2018 (prosíme uviesť pri nahlásení účasti na kurze!).