Hotelova akademia Nitra
Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Prípravný kurz pre žiakov Spojenej školy prijatých do I. ročníka

Prípravný kurz z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk (ANJ/NEJ) a matematika pre prijatých žiakov do I. ročníka sa uskutoční v termíne od 20. do 24.8.2018 v počte 30 vyučovacích hodín (6 hodín denne).

Prípravný kurz pre prijatých žiakov do I. ročníka stojí 15 € (5 dní kurzu, vrátane obeda). Ak bude žiak ubytovaný na školskom internáte (ŠI), výška poplatku za kurz je 25 € (5 dní kurzu, ubytovanie, raňajky, obed, večera).

V prípade záujmu je potrebné najneskôr do 30. júna 2018 na sekretariáte riaditeľa školy (prízemie, číslo dverí 29) v pracovných dňoch v čase od 8:00 - 15:00 hod. uhradiť sumu kurzu, uviesť meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia, organizačnú zložku, na ktorú je prijatý (SPŠP, HA, ŠG) a cudzí jazyk (ANJ/NEJ), ktorý sa na škole bude učiť ako 1. cudzí jazyk.

Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko mimo okresu Nitra, môžu uhradiť uvedenú sumu aj v prvý deň konania prípravného kurzu, avšak do 30. júna 2018 musia elektronicky (skola@spsnr.edu.sk) alebo na telefónnom čísle 037/6533885 potvrdiť svoju účasť (resp. požiadať o ubytovanie). Ubytovať sa je môžné už od pondelka rána 20.8.2018 (prosíme uviesť pri nahlásení účasti na kurze!).