Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Imatrikulácie HA a SPŠP - utorok 15.12.2015

Starší spolužiaci HA a SPŠP pod vedením pani prof. Ligačovej a Navarovej pripravili od 8:00 pre prvákov súťaže, neobvyklé ochutnávky, sľub a zápis do imatrikulačnej listiny.