Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Imatrikulácie HA a SPŠP - štvrtok 16.12.2014

Tradične tretí ročník HA a SPŠP pripravil pre nových spolužiakov súťaže, neobvyklé ochutnávky, sľub a zápis do imatrikulačnej listiny.