Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Dni otvorených dverí, (str) 3.12. - 4.12.2014

Žiaci Hotelovej akadémie sprevádzali záujemcov o štúdium po areáli školy, oboznámili ich s priebehom 5-ročného štúdia, uplatnením absolventov a odpovedali na otázky, ktoré sa týkali odbornej praxe, ale aj vyučovania predmetov ako technológia prípravy pokrmov alebo technika obsluhy. Vo vestibule školy si mohli návštevníci všimnúť prezentáciu celej spojenej školy. Žiaci V. ročníka vytvorili k podujatiu na predmete marketing propagačné plagáty, ktoré boli rozoslané na ZŠ.