Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Medzinárodný deň učiteľov - piatok 16.10.2015

Pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľov a Mesiaca úcty k starším sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie pedagogickej rady, na ktorom sa zúčastnili nielen terajší, ale aj bývalí zamestnanci školy. Slávnostný príhovor mal riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Maček a všetkých prítomných privítali krátkym programom žiaci školy.

Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28. marca), ale vo svete si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra. Medzinárodný deň učiteľov (World Teachers' Day) bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov – Odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola v tento deň v roku 1966 podpísaná.