Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Deň narcisov - piatok 27.3.2015

V piatok naplnili ulice opäť nádej a spolupatričnosť. Každý, kto chcel pomôcť, si pripol žltý narcis - symbol nádeje pre tých, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Žiaci Spojenej školy pod vedením Mgr. Gabriely Javorovej podporili túto akciu predajom symbolických narcisov vo vestibule školy aj v jej okolí. Výnos zbierky sa rozdeľuje medzi projekty v oblastiach medicínskych a výskumných projektov, rozvoja nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe choroby alebo tiež na psychosociálnu starostlivosť, podporu pacientov a ich rodín.