Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Vianočná akadémia HA a SPŠP - štvrtok 19.12.2019

Po imatrikulácii prvákov o 10:00 študenti predviedli scénky alebo tanečný program. Organizáciu imatrikulácii a vianočnej akadémie tento rok zabezpečila trieda III.A HA pod vedením Ing. Jandovej a trieda II.A SPŠP pod vedením Ing. Spasičovej. Nasledovný deň bola Vianočná akadémia SŠŠ a Gymnázia.

  • 1. miesto - V.A HA
  • 1. miesto - II.A SPŠP
  • 2. miesto - IV.A HA
  • 3. miesto - V.B HA